Women's Singles : Group Match

TN 556 - AMRUTHA PUSHPAK Shekhar 0 3  
ASM 406 - SARMAH Adrija 0 0