11Even Sports TTFI National Ranking Table Tennis Championships 2016 (East Zone)

Cadet Girls

Players directly qualified to the maindraw

Group 1
1 448 SAINI Suhana (HRN)
2 492 NIGITA DEVI Kshetrimayum (MNP)
3 438 SHAH Khooby (GUJ)
Group 2
1 552 BASKAR Kavyasree (TN)
2 486 HMANGAIHZAMI Vanlal (MIZ)
3 584 DAS Sneha (WB)
Group 3
1 424 NARANG Lakshita (DLI)
2 474 DSOUZA Tia (MHR A)
3 496 LAKHIPIYARI DEVI Yensembam (MNP)
Group 4
1 580 CHAKRABORTI Prithoki (WB)
2 439 JADAV Khushi (GUJ)
3 509 ROY Sampriti (NB)
Group 5
1 553 VENKATASAMY SURIYA NARAYANAN Nehal (TN)
2 409 DAS Harshita (ASM)
3 563 DATTA Anushkaa (WB)
Group 6
1 587 PROSAD Sucheta (WB)
2 550 DASS Christin fiona (TN)
3 490 LIYA CHANU Hidam (MNP)
4 483 MS Malsawmtluangi (MIZ)
Group 7
1 462 VARTIKAR Pritha (MHR A)
2 575 SARKAR Nilishma (WB)
3 502 GHOSH Kabyashree (NB)
4 549 PANYACHARITA B.k. (TN)
Group 8
1 576 JOARDAR Oishiki (WB)
2 519 SASTHA CHANDRALEHAA R (PON)
3 480 PUII Lalrem (MIZ)
4 499 GHOSH Dibyashree (NB)
Group 9
1 426 .GAYATRI S (DLI)
2 583 BHOWMICK Sneha (WB)
3 442 KOTHARI Rutva (GUJ)
4 518 DALAI Swetapadma (ODS)
Group 10
1 551 CATHRIN TINA Dass (TN)
2 425 KESAR Mannika (DLI)
3 416 TASKI Syeda daniya (ASM)
4 510 BHOWMICK Sania (NB)