11Even Sports TTFI National Ranking Table Tennis Championships 2016 (East Zone)

Cadet Boys

Players directly qualified to the maindraw

Group 1
1 339 SURESH RAJ Preyesh (TN)
2 351 ROY BARMAN Souharda (TRP)
3 255 THIYAM Sidarth (MNP)
Group 2
1 345 SHANMUGAM Tharun (TN)
2 226 LALHRIATPUIA K (MIZ)
3 280 R Jagadishwaran (PON)
Group 3
1 183 BHARADWAJ Sujan (KNT)
2 340 PRAKASAM Raghuraam (TN)
3 130 SHARMA Divyang (CHD)
Group 4
1 202 MODI Jash (MHR A)
2 225 LALHRUAIZELA Jona (MIZ)
3 381 CHAKRABORTY Rimo (WB)
Group 5
1 384 GHOSH Rudra narayan (WB)
2 303 COLMAN SINGH Ningthoujam (PSPB A)
3 247 SEGAL SINGH Kshetrimayum (MNP)
Group 6
1 178 KALE GOWDA JAGADISH Aakash (KNT)
2 252 THIYAM Reneldo (MNP)
3 222 CHAWNGTHU Chawngliankima (MIZ)
Group 7
1 157 PATEL Harsh (GUJ)
2 257 KARODE Chaitanya (MP)
3 179 SHETLUUR Hrishikesh (KNT)
Group 8
1 355 SRIVASTAVA Divyansh (UP)
2 122 SARMAH Purab (ASM)
3 304 KUSEL Prasanna (PSPB A)
Group 9
1 151 VERENKER Nagesh (GOA)
2 378 SAHA Mayukh (WB)
3 256 MEISNAM Yoyhenba meetei (MNP)
Group 10
1 302 YENGKHOM Khelendrajit (PSPB A)
2 396 CHAUDHURY Tamoghna (WB)
3 168 LALRUATSANGA H (HRN)
Group 11
1 338 KUTTY Navaneeth (TN)
2 295 JAIN Aditya (PSPB A)
3 372 BOSE Bolik (WB)
Group 12
1 129 AGGARWAL Arnav (CHD)
2 242 MR Thangsiansanga (MIZ)
3 364 BHATTACHARJEE Ankur (WB)
Group 13
1 152 MAPSEKAR Shantesh (GOA)
2 172 ARORA Namit (HRN)
3 371 CHAUDHURY Bodhisatwa (WB)
Group 14
1 310 GULATI Suhan (PUN)
2 356 MISHRA Sarth (UP)
3 251 NARMAN SINGH Rajkumar (MNP)
Group 15
1 171 ARORA Naman (HRN)
2 305 JASHAN Sai (PSPB A)
3 224 VANHRIATSANGA Fernando (MIZ)
Group 16
1 146 NARANG Tejas (DLI)
2 196 THIRUMALAI KUMARA Srikanth (MHR A)
3 245 LEKHENDRO SINGH Kshetrimayum (MNP)
Group 17
1 390 MUKHERJEE Soumil (WB)
2 265 GHOSH Monorup (NB)
3 358 CHANDRA Shivam (UP)
Group 18
1 369 SAHA Arup (WB)
2 297 AGARWAL Anshuman (PSPB A)
3 246 ROHIT SINGH Kshetrimayum (MNP)
4 220 ROSANGZUALA B (MIZ)
Group 19
1 180 SRIKANTH KASHYAP P v (KNT)
2 109 VENKATA KARTHIKEYA Mannava (AP)
3 375 BHATTACHARYA Dron (WB)
4 228 RUATMAWIA Lal (MIZ)